Polski producent ziół
i suplementów diety

Odstąpienie od umowy i reklamacja

Strona głównaOdstąpienie od umowy i reklamacja

wielkość tekstu:A | A | A

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje:

A) konsumentom,

B) osobom fizycznym jeśli umowa, która została zawarta  po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą osoby fizycznej, ale nie ma dla niej charakteru zawodowego

 

Od umowy można odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zamówienia@sklep.mir-lek.pl

Zwracaną rzecz należy przesłać na adres: ul. Lipowa 3, 42-421 Rudniki , nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostawy.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: zamówienia@sklep.mir-lek.pl  lub drogą pocztową na adres ul. Lipowa 3, 42-421 Rudniki

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Lipowa 3, 42-421 Rudniki

 

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Potrzebujesz pomocy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Informacje

Moje konto

Kontakt

Mir-Lek

42-421 Rudniki

ul. Lipowa 3

tel: +48 32 26 494 90

biuro@mir-lek.pl

MIR-LEK producent wyrobów medycznych, suplementów diety.
osób online: 1
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL
Facebook